Thuiswerk.nl

thuiswerkThuiswerk.nl verschaft informatie over thuiswerk en voorziet tevens in het matchen van mensen die willen thuiswerken en bedrijven die thuiswerk vacatures hebben. In Nederland zijn er steeds meer mensen die graag vanuit huis werkzaamheden verrichten om zo een leuke bijverdienste te genereren. De economische recessie, de almaar stijgende kosten in combinatie met dalende inkomsten zorgen ervoor dat het voor een gemiddeld Nederlands gezin steeds moeilijker wordt om de eindjes aan elkaar te knopen.

Statistieken wijzen uit dat er in Nederland ongeveer 240.000 mensen op enige manier werk vanuit huis verrichten. Dit kan simpel inpakwerk zijn, maar ook het runnen van bijvoorbeeld een webwinkeltje of zelfs een nagelsalon. Feit is dat er een groeiende behoefte bestaat om vanuit huis extra geld te verdienen. Grote bedrijven vinden het vaak interessanter om arbeidsintensieve klussen uit te besteden aan de zogenaamde lagelonenlanden. Dit komt voort uit de regels die in Nederland gelden voor werknemers in zijn algemeenheid, en zo ook de thuiswerkers. Deze regels zorgen ervoor dat wij onder goede omstandigheden ons werk kunnen verrichten en menswaardig behandeld worden. Tegelijkertijd zorgen deze optimale arbeidsomstandigheden ervoor dat een Nederlanders een stuk duurder zijn om in te huren en het dus bedrijfstechnisch minder snel interessant is voor typische thuiswerk klusjes.

De Nederlandse regering heeft in 2002 het zogenaamde verdrag van thuiswerkers ondertekend. Hierin zijn allerlei eisen en voorwaarden opgenomen over de veiligheid en gezondheid van het werk, de verdiensten, behandeling van de thuiswerkers ten opzichte van de normale werknemers… enzovoorts.

Wil je zelf thuiswerken? Waar moet je op letten?

Dat het aanbod van thuiswerk zeer divers is kunnen we met zekerheid stellen. Dat er diverse thuiswerk aanbieders zijn die niet allemaal dezelfde kwaliteit werk bieden is ook wel duidelijk. Vooral dat niet iedereen geschikt is voor ieder soort thuiswerk is een belangrijk gegeven. Ga daarom bij jezelf te rade waar jouw sterke punten liggen, wat je leuk vind om te doen en kies dan het soort thuiswerk dat het beste bij jou past.

Verdien geld met betrouwbare thuiswerk vacatures. Schrijf je nu in en start met geld verdienen vanuit huis. Inpakken, sorteren en administratief werk.