Ook thuiswerken?

Schrijf je gratis en vrijblijvend in.

Inschrijven

Belastingdienst

Thuiswerkers en hun hulpen

belastingdienstJe moet de thuiswerker niet verwarren met de werknemer die een echte dienstbetrekking heeft en af en toe thuis werkt. Een thuiswerker is iemand die alleen thuis werkt en het werk niet uitbesteedt. Bovendien heeft een thuiswerker geen eigen bedrijf. Bekende voorbeelden van thuiswerk zijn garnalen pellen en inpakwerkzaamheden. Eerst beoordeel je of de thuiswerker in echte dienstbetrekking is. Is de thuiswerker niet in echte dienstbetrekking, dan zijn de thuiswerker en zijn hulpen in fictieve dienstbetrekking als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • Het werk wordt persoonlijk gedaan.
  • Het brutoloon is per maand ten minste 40% van het wettelijk minimumloon per maand. Het minimumloon is het loon volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Voor werknemers jonger dan 23 jaar geldt een lager wettelijk minimumloon dan voor andere werknemers. Als het loon niet afhankelijk is gesteld van de leeftijd, dan moet je voor de 40%-grens het minimumloon voor werknemers van 23 jaar of ouder aanhouden.
  • De arbeidsrelatie is aangegaan voor onbepaalde tijd of voor ten minste 1 maand. Hierbij kan het ook gaan om 2 arbeidsrelaties met dezelfde opdrachtgever die elkaar binnen een maand opvolgen en die samen ten minste een maand duren. Een maand is voor deze regeling een aaneengesloten tijdvak van 30 dagen.
De fictieve dienstbetrekking geldt niet als de thuiswerker en zijn hulpen tot een van de volgende groepen horen:
  • personen die vooral godsdienstig werk hebben, bijvoorbeeld priesters
  • auteurs of redacteurs die werken voor een uitgever, maar dit werk niet voor hun beroep doen
  • bestuurders van verenigingen en stichtingen
  • personen van wie de arbeidsrelatie vooral wordt bepaald door een familierelatie
  • zelfstandig ondernemers
  • personen die meestal meer dan 2 hulpen hebben, die niet hun echtgenoot zijn of minderjarige kinderen die tot hun huishouden horen
Of een thuiswerker en zijn hulpen bij jou in een fictieve dienstbetrekking zijn, beoordeel je aan de hand van verwachtingen bij het begin van de arbeidsrelatie. Wordt er soms afgeweken van de voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer je in een maand maar 30% van het minimumloon betaalt, dan leidt dat niet tot een onderbreking van de fictieve dienstbetrekking. Maar gaat het om een blijvende afwijking, dan moet je opnieuw beoordelen of je de arbeidsrelatie als een fictieve dienstbetrekking kunt beschouwen.

bron: belastingdienst.nl

Wilt u weten welke fiscale regels er voor uw specifieke situatie van toepassing zijn, dan kunt u het beste bellen naar de Belastingtelefoon onder nummer 0800-0543 (gratis).

Wij hebben het
Keurmerk Thuiswerk

Ook thuiswerken?

Schrijf je gratis en vrijblijvend in.

Inschrijven