Ook thuiswerken?

Schrijf je gratis en vrijblijvend in.

Inschrijven

Wetten & regels

Ministerie SZWJa, de Arbo wetten gelden ook voor mensen die helemaal of deels thuis werken. De werkgever moet duidelijk maken welke gezondheidsrisico’s je werk vanuit huis met zich meebrengt. Bovendien heb je recht op voorlichting over wat een gezonde werkwijze is. In het algemeen betekent dit:
  1. regelmatig pauzeren,
  2. beeldschermwerk afwisselen om RSI te voorkomen,
  3. wisselen van werkhouding (uitrekken, armen losschudden, even lopen)

Thuiswerkplek

Als opdrachtgever mag je een gedeelte van de inrichting van de thuiswerkplek van een werknemer vergoeden of verstrekken. De regeling vanuit de belastingdienst bevat wel een aantal voorwaarden:
  1. Er moet een thuiswerk-overeenkomst zijn vastgelegd;
  2. De werknemer moet ten minste 1 dag per week tijdens gebruikelijke werktijd thuis werken;
  3. De werknemer moet in zijn of haar werkruimte beschikken over apparatuur als telefoon, computer met internet, waarmee hij of zij kan communiceren met collega’s op kantoor en ook thuis aan het werk kan;
  4. De inrichting van de thuiswerkplek moet voldoen aan de Arbo-wetgeving.

Arbo Wetten Thuiswerk

Vanaf 1 november 1994 valt thuiswerken onder de Arbo-wet. De Arbo-wet stelt eisen aan de werkplek waar de werknemer het werk uitvoert. De Arbo-norm geldt voor werkplekken waar medewerkers meer dan twee uur werken. Voor de werkgever is het belangrijk om na te gaan wat de ergonomische kwaliteit is van de thuiswerkplek. Als dit niet afdoende is, kan hij apparatuur en/of meubilair ter beschikking stellen.

Onderhoud en reparatie van computer

Als je je werknemers verplicht om thuis te werken, moet je als werkgever zorgen voor het onderhoud en reparatie van de technologische middelen die je werknemers gebruiken bij het werken vanuit huis. Dit geldt ook als een apparaat, zoals een computer, eigendom van de werknemer is. Je kunt afspreken dat de werknemers kleine reparaties zelf uitvoeren, maar als werkgever blijf je verantwoordelijk voor een goed werkende en beveiligde apparatuur. De werknemer kan zelf zorgen voor het periodiek updaten van de computer, als de werkgever dan (bijvoorbeeld) de beveiligingssoftware beschikbaar stelt.

Belastingen

belastingdienstVoor een kantoor, werkkamer of studeerkamer in de woning van de thuiswerker en de inrichting van die ruimte heeft de Belastingdienst speciale regels opgesteld. Een werknemer die een vergoeding ontvangt van de werkgever, moet die vergoeding als inkomen meetellen. Tenzij in die werkruimte zeventig procent of meer van het arbeidsinkomen wordt verdiend of de werknemer buitenshuis geen soortgelijke werkruimte heeft. In die twee situaties is de vergoeding vrijgesteld van maximaal twintig procent van de huur of (economische) huurwaarde, inclusief de energiekosten en de kosten van inrichting. Lees meer op onze belastingdienst pagina.

Wij hebben het
Keurmerk Thuiswerk

Ook thuiswerken?

Schrijf je gratis en vrijblijvend in.

Inschrijven